Úvod

Vitajte na stránke občianskeho združenia

ktoré vzniklo na základe zistenia, že je veľa sociálne slabších rodín, hendikepovaných detí a dospelých, ktorí potrebujú finančne vypomôcť. Pomoc bude poskytnutá pre deti a dospelých, ktorí sú odkázaní na zdravotnú a finančnú pomoc, ktorú im štát v náležitej miere neposkytuje, preto je naše občianske združenie ochotné podať pomocnú ruku všetkým, ktorí to potrebujú.

Naše združenie Srdcom s nádejou pokračuje s myšlienkou pomáhať ľudom, ktorá bola primárnym cieľom nášho predchadzaujúceho združenia Srdcom k nádeji. Kvôli možnosti vykonávať verejné zbierky aj nadaľej sme boli nútení vytvoriť nové združenie.

Tešíme sa,

srdcom k nadejiže už dva roky sme boli vybraný projektom „Život nie je zebra“, ktorý je zameraný na propagáciu neziskových orgánizácií. Prezentácia nášho združenia prebiehala v Trenčíne a dokonca aj v susednom Česku (Zlín). Chceme sa poďakovať za túto príležitosť a veríme, že našim zviditeľňovaním dokážeme pomáhať viac tým, ktorí to potrebujú.

Viac informácií získate na oficiálnych stránkach projektu Život nie je zebra a Život nie je zebra facebook a našej facebookovej stránke Srdcom s nádejou.

Pomôžte ako viete

Radi uvítame v našich radoch nových členov, ktorí nám budú pomáhať v našej práci a budú sa priamo zúčasťnovať na verjných zbierkach nášho občianskeho združenia. Veríme, že tým pomôžeme ľudom v ich ťažkých rodinných ako aj zdravotných situáciách. V prípade vášho záujmu nás môžete kontaktovať mailom alebo telefonicky v našich kontaktoch.

Môžete nám pomôcť aj príspevkom dvoch percent z vašich daní, ktoré je štát ochotný poskytnúť pre dobročinné účely. Tlačivo môžete nájsť na našej stránke.

Potrebujete pomoc ?

Pre pomoc treba spísať písomnú žiadosť, ktorú pošlite na náš mail pomahame@srdcomsnadejou.sk

My sa budeme snažiť čo najskôr reagovať na vašu žiadosť.