Pomôžte

Prispejte dobrovoľnou čiastkou a 2 % z vašich daní

Chceme Vás osloviť, aby ste pomohli aj čiastkou z daní, ktorú je štát ochotný poskytnúť pre dobročinné účely či dobrovoľným príspevkom.

  Dokument pre poskytnutie 2% z daní
  Vykonávanie verejných zbierok je povolené ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod číslom SVS-OVS2-2022/025133-002. (rozhodnutie ako PDF)
 

Aj tieto deti potrebujú našu pomoc