Pomohli sme v roku 2013

  • Veronika Kupcová

    V druhej polovici roka sme pomohli aj Veronike Kupcovej, ktorá má 13 rokov a je z Hronských Kľačian. Veronika sa narodila v 30. týždni s vrodenou srdcovou vadou.Pravidelne, každý mesiac musí navštevovať národný ústav srdcových a cievnych chorôb – detské kardiocentrum Limbová Bratislava. Pre zlepšenie zdravotného stavu dievčaťa jej bolo doporučené, aby si zakúpili pomocný dýchací prístroj, ktorý stojí 906€. Maminka, … Keep reading
  • Marianka Michlišínová

    V roku 2013 sme pomohli Marianke Michlišínovej, ktorá sa narodila 2.10.2006. Pochádza z Prušian (okres Prešov). Narodila sa v 7 mesiaci tehotenstva, je po detskej mozgovej obrne, trpí epileptickými záchvatmi a je imobilná. Jej maminka je doma, opatruje ju a oteckov zárobok nestačí na pokrytie všetkých potrieb, ktoré potrebuje Marianka. Marianke sme pomohli sumou 1 500 €, ktoré jej poskytli … Keep reading