Poďakovania

Týmto sa chceme poďakovať všetkým, ktorí svojim, aj malým príspevkom, prispeli k lepšiemu životu detí.

Naše veľké ďakujem patrí obchodným centrám Tulip (Martin) a STOP.SHOP. (Liptovský Mikuláš), ktoré nám umožnili v ich priestoroch vykonávať verejnú zbierku.

Taktiež ďakujeme všetkým, ktorí prispeli priamo na účet alebo do prenosnej pokladničky.

Tulip Center Martin

STOP. SHOP. LM

 

Sme hrdí a šťastní,

Naša prezentácia v projekte Život nie je zebra

Naša prezentácia v projekte Život nie je zebra

že konečne po dvoch rokoch našej obetavej a ťažkej práce sa nám dostalo uznanie a poďakovanie (2015). Boli sme vybraný medzi 30 najlepších občianskych združení na Slovensku, ktoré boli vyhodnotené akciou „Život nie je zebra“ trenčianskou univerzitou Mateja Bella. Účelom projektu je zviditelniť združenia, ktoré sú svojím pôsobením výnimočné a predstaviť ich činnosť širokej verejnosti a poukázať tak na dôležitosť neziskového sektora medzi nami.

V priestoroch mestského úradu Trenčín je dlhodobo sprístupnená aj naša prezentácia. Chceme sa poďakovať za túto príležitosť, a dúfame, že sa nám s Vami podarí pomáhať stále viac a viac.

Viac informácií získate na oficiálnych stránkach projektu Život nie je zebra a Život nie je zebra facebook a našej facebookovej stránke Srdcom k nádeji.

 

Poďakovania od Vás

Odmenou za snahu pomôcť chorým deťom sú nám aj Vaše ďakovné listy 🙂