Benefičný beh „Rozbehni to“

V spolupráci s občianskym združením Život a zdravie – Klub zdravia a mladými ľuďmi so Žiliny sa nám podarilo zorganizovať benefičný beh „Rozbehni to“, ktorý sa bude konať v Žiline v nedeľu 11.9 o 10:00.

Cieľom tejto akcie je pomôcť deťom a matkám, ktoré boli týrané alebo zneužívané. Prispejete štartovným alebo dobrovoľným príspevkom.

Pokiaľ sa nemôžete zúčastniť a chcete pomôcť, môžete prispieť na účet nášho združenia SK5202000000003666539356 s poznámkou „Rozbehni to“.

Viac informácií nájdete na priloženom letáku.