Veronika Kupcová

V druhej polovici roka sme pomohli aj Veronike Kupcovej, ktorá má 13 rokov a je z Hronských Kľačian. Veronika sa narodila v 30. týždni s vrodenou srdcovou vadou.Pravidelne, každý mesiac musí navštevovať národný ústav srdcových a cievnych chorôb – detské kardiocentrum Limbová Bratislava.

Pre zlepšenie zdravotného stavu dievčaťa jej bolo doporučené, aby si zakúpili pomocný dýchací prístroj, ktorý stojí 906€. Maminka, ktorá sa sama stará o Veroniku a jej staršieho súrodenca nemá možnosť sama zakúpiť tento prístroj, aj keď si je vedomá, že jedine on uľahčí a predĺži život jej dieťaťa.

Veronike sme vďaka Vám prispeli sumou 500 €.